images/logo01.png

توضیحات

پس از گذشت زمان کارکرد ۱۰۰ ساعته نتایج آزمون های ایمنی و عملکردی به استثنای حفظ شار نوری، حداکثر ظرف مدت ۷ روز اعلام می گردد.

پس از پایان دوره کارکردگی ۲۰۰۰ ساعت نتایج حفظ شار نوری ارائه می شود.

حداکثر زمان اعلام  نتیجه نهایی آزمون ۳ ماه بعد از دریافت نمونه می باشد.

 

* چنانچه نمونه از طرف استاندارد جهت آزمون ارائه شود تمامی آزمون های مربوط به استاندارد ایمنی، عملکردی و برچسب مصرف انرژی بر روی لامپ ها انجام می شود.

* آزمایشگاه همکار استاندارد شرکت آریا نور شکوه  آمادگی پذیرش لامپ CFL  و LED  را برای تست دارد.

* در صورت درخواست انجام آزمون از طرف مشتری قراردادی فی مابین طرفین منعقد می گردد و ضمن این قرارداد مشتری می تواند آزمون های مشخصی را انتخاب کند.

* برای کسب اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه همکار آریا نور شکوه تماس حاصل فرمایید. 

* بررسی تطابق لامپ های CFL با الزامات  ایمنی در آزمایشگاه همکار آریا نور شکوه با انجام آزمون های تعیین شده در استاندارد ملی ۵۹۱۷ ، توسط کارشناسان آموزش دیده و مجرب انجام می شود.

بالا